Etapp 22:2 Rosmossen

Rosmossen är ett relativt nytt naturreservat, bildades 2006.

Det är beläget mellan etapp 22 och Sagostigen.

Samma år som reservatet bildades så påbörjades arbetet med att dra etapp 22 genom Rosmossen.

Genom samarbete mellan Sagostigen och Sörmlandsleden så har etapp 22:2 anslutning både från etapp 22 och

från Sagostigen.

2006 så drogs avstickaren mellan etapp 22 och Sagostigen en sträcka på ca 1,7 kilometer.

Året efter så kom rundslingan i Rosmossen till.

Så här ser det ut där etapp 22:2 ansluter från etapp 22.

Vandrar du från etapp 22 början vid Hagtorp så är det ca 2 kilometer in på etappen som du finner

avstickaren.

Från andra hållet så är det ett par hundra meter efter att du passerat torpet Nytorp strax efter

sjön Hällaren.

Vid naturreservatets gränser finns länsstyrelsens informationstavlor om Rosmossen.

Där kan du läsa om vilka regler som gäller i reservatet och ovanliga växter och djur.

Hunden på bilden är inte stationär vid tavlan utan min ständige följeslagare Sigge Svamphund fyrbent etappledare

Markeringarna i Rosmossen består av ringar runt träd eller stolpar.

Alla med orange färg med inslag av blått.

När du besöker Rosmossen så skriv gärna en rad eller två i gästboken.

Rundslingan passerar en rasbrant.

Den är ca 30 meter hög  och mycket stenig.

Träd som fallit ska ligga kvar  för att gynna insektslivet.

Det på bilden välver sej över leden.

På andra ställen så har hål sågats upp i stammarna för att göra stigen framkomlig.

Allt sådant görs efter samråd med länsstyrelsen.

Naturen i Rosmossen är trolsk och väl värd ett eller flera besök.

Vill du kombinera vandring i Rosmossen med besök på Sagostigen så går det utmärkt.

Om du tänker dej en längre vandring med övernattning så går det utmärkt att parkera bilen på

Sagostigens låsta område.

Vill du ha fika med under en kortare vandring så hjälper Sagostigens café dej gärna med fika korgen under deras öppetsäsong.

Mer om Sagostigen hittar du på www.sagostigen.se