Kolarlämningar

Efter etapp 22 sträckning så finns det mängder med lämningar efter

kolare och deras kolmilor.

Ett minne sedan bruket i Hälleforsnäs krävde enorma mängder med kol.

Under vandringen så stöter du på både rester av kolarkojor och kolbottnar.

Både kolarkojsruiner, som den på bilden, och kolbottnar är utmärkta

med skyltar och information om hur kolningen bedrevs.

OBS Hunden på bilden är den fyrbente etappledaren Sigge Svamphund

som inte är stationär på platsen.

Så här ser en informationstavla om kolmilning ut.

Vill du veta mer om kolmilor eller se en i verkligheten så

besök Galltorpsmilan på www.kolmila.se

Ibland är spåren efter kolbottnar tydliga som här under en rotvälta

där det finns kol kvar.

Samma rotvälta med info om kolbotten.

Detta som mesta bara ser ut som en hög med stenar som det

växer granar på är rester av en kolarkoja.