Snö och isfigurer

Många underliga figurer gömmer sej bland snö och is.

En del trevliga och andra riktiga monster.

Den här vill då inte jag            Inte så mycket trevligare         Kanske en vätte som lämnat

möta i mörkret                                                                           ett självporträtt i isen

Ett spöke försöker gömma       Hoppsan! Tror att Näcken      Hur hamnade pudeln uppe

sej i granen                               frusit fast i bäcken                  i trädet?

Titta noga för i isen så             Denna vaktar en frusen          Ytterligare en som försöker

döljer sej en ko                           bäck                                         gömma sej